Odpowiedzi

2010-02-04T05:23:42+01:00
Witaj
dane: m=300g lodu, t1=0*C, t2=24*C, c.topn. c1=3,3*10^5 J/kg
c.wł.wody c2=4200 J/kgK
szukane: całk.Q czyli Qc

Qc zostanie zużyte na stopienie lodu Q1 oraz ogrzanie powstałej
wody ze stopienia lodu od t1 do t2 - Q2.
Q1 = m*c1 = 0,3kg* 3,3*10^5 J/kg = 9,9*10^4 J = 99 kJ
Q2 = m*c2*( t2 - t1 ) = 0,3kg*4200 J/kgK*24K = 30 240 J = 30,24 kJ

qC = 99kJ + 30,24kJ = 129,24 kJ