1.Na nieruchomy klocek o masie 1kg zaczęła działać siła wypadkowa o wartości 6N. Jaką energię kinetyczną nada mu siła w czasie 2s???
2. Mężczyzna wystartował z przyspieszeniem 2m/s². Jeżeli masa mężczyzny wynosi 75kg, to ile będzie wynosiła jego energia kinetyczna po czasie 10s? Zakładamy, że mężczyzna porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:27:13+01:00
Witaj
zad.1 m=1kg F=6N t=2s vo = 0
szukane: Ek
Ek = 0,5mv^2 = 0,5mv^2* m/m = 0,5*(mv)^2/m = 0,5*p^2/m
gdzie p jest pędem mv. Jednocześnie z F = ma wynika wzór Ft = delta p =
mv - mvo = mv = p gdy vo = 0
Zatem Ek = 0,5*(Ft)^2/m = 0,5*36N^2*4s^2/1kg = 72J

zad.2 a=2m/s2 vo=0 m=75kg t=10s
szukane: Ek
Ek = 0,5mv^2 ale v = at bo vo = 0
Ek = 0,5m*a^2*t^2 = 0,5*75kg*(4m2/s4*)*100s2 = 15kJ

pozdrawiam
czarnadziura