Chodzi tu o "Polskie ugrupowania polityczne wobec wojny"
a oto pytania...
W jaki sposób Józef Piłsudski zerwał współpracę z państwami centralnymi-co stało się z Legionami?
Co głosiło orędzie prezydenta Wilsona?
Wyjaśnij jaką rolę odegrało wojsko polskie we Francji i jaką rolę odegrał Komitet Narodowy Polski?
Pomocy!Potrzebne na jutro...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:03:07+01:00
Polscy żołnierze na rozkaz J.Piłsudzkiego odmówili złożenia przysięgi wojskowej dla Niemiec. Był to tzw. "Kryzys przysięgowy"
9 lipca 1917.

Orędzie p.Wilsona 8 stycznia 1918 (te najważniejsze punkty):

-Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.
-Stworzenie Ligi Narodów

KNP
Celem było wyzwolenie Polski w granicach przedrozbiorowych, własnymi powstańczymi siłami, wprowadzenie republiki, zniesienie pańszczyzny, uwłaszczenie włościan i równouprawnienie obywateli.

Wojsko polskie we francji tak naprawde to się przegrupowywało i przygotowywało do udzyskania niepodległości przez polskę...