Przetłumacz na język polski DOKŁANIE podane teksty:

1)Visitors to Britain often walk about the English Breakfast as an example of how terrible British food is. The same breakfast is often the meal that British people miss most when they go abroad. So what do people eat for breakfast in often countries?

2)The healthiest breakfasts can be found in the Balkans In Bulgaria a typical breakfast includes fresh bread nad butter sheep's milk, honey, olives, tomatoes eggs and most importantly, homemade yoghurt

3)Moving east the same food is eaten for breakfast, lunch and dinner. In China this is usually rice with meat and vegetables. In Vietnam they like soups and spicy food-like Xoi, witch is sticky rice eaten with peanuts and beans.

4) It might be difficult to find a more fattening breakfast than the Full English but Spain comes close. There you cam eat 'chocolate con churros' witch consista of fried daughnuts covered in sugar and served with a mug of thick hot chocolates. Delicious!

A) This place is definitely not for people with a fear of heights. Dinner in the Sky serves food on a table witch is 50 meters in the air. You can choose on attracive lacation and the restaurant oweners will take care of the rest. Your business lunch will never be borning again!

B)The robot kitchen in hong kong is a restaurant of the future. Its waiters and robots that cane take your order in as many 50 languages. Our staff are always nice to you and you don't have to give them a tip.

C)Customers can come to Isdaan in the Philippines when then feel upset throwing cups plates and even Tvs agaunst the wall aill help them become calm again. Next time your boss gets on your nerves, you know where to book a table.

1

Odpowiedzi

2009-10-07T16:16:50+02:00
1) zwiedzający Wielką Brytanię często chodzą o śniadaniu angielskim przykładowo z jak strasznym brytyjskim jedzeniem. Tak samo śniadanie jest często posiłkiem, Brytyjczycy opuszczają go najbardziej gdy jeżdżą za granicę. Tak co ludzie jedzą dla śniadania często w krajach?

2) najzdrowsze śniadania mogą występować w Balkans w Bułgarii typowe śniadanie obejmuje świeży chleb nad masło owcze mleko, miód, oliwki, pomidory jajka i przede wszystkim, serek homogenizowany

3) przenosząc wschód tak samo jedzenie jest zjedzone dla śniadania, lunchu i obiadu. W Chinach to jest zazwyczaj ryż z mięsem i warzywami. W Wietnamie oni lubią zupy i pikantne jedzenie - lubią Xoi, czarownica jest lepkim ryżem zjedzonym orzechami ziemnymi i fasolami.

4) trudno stwierdzić, że bardziej tuczące śniadanie niż Pełne angielskie śniadanie, ale Hiszpania przychodzi blisko. Tam jedzą krzywka 'więzień czekoladowy churros' czarownica consista z usmażony daughnuts przykrywają cukrem i służą z kubkiem gęstych gorących czekolad. Pyszne!

A) To miejsce jest z pewnością nie dla ludzi z lękiem wysokości. Obiad na niebie służy jedzeniu na czarownicę jest 50 metrów w powietrzu. Możesz wybierać na attracive lacation i restauracja oweners by opiekować się resztą. Twój obiad służbowy nigdy nie będzie borning jeszcze raz!

B) kuchnia automatyczna w klangorze kong restauracja jest przyszłością. Jego kelnerzy i roboty, które przymują zamówienie na 50 języków. Nasz personel jest miły zawsze dla ciebie i musisz im dać napiwek.

C) Klienci mogą przychodzić na Isdaan w Filipinach kiedy wtedy czuć, że zmartwione rzucanie przykrywa talerze i równy Tvs agaunst ściana aill pomagać im stawać się spokojnym jeszcze raz. Następny czas twój szef działa ci na nerwy, wiesz gdzie zarezerwować stolik.
2 1 2