Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:04:33+01:00
Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego w którego skład wchodzą wodór,siarka,i tlen.Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 98u a stosunek masowy wodoru do siarki i do tlenu jest jak 1:16:32.

HxSyOz - 98u
łącznie jest 49cześci <1+16+32>

wodór:
98u - 48częsci
x - 1 część
x = 2u
1 at. wodoru to 1u
2:1=2

siarka:
98u - 48 części
y - 16 części
y = 32,66(6)
1 at. siarki to 32 u
32:32 = 1

tlen:
98u - 48 części
z - 32 części
z= 65,33(3)
1 at. tlenu to 16 u
65,33(3) : 16 = 4,08

ten zwiazek chemiczny to H2SO4
13 4 13