Siłomierz na którym zawieszono kulę wskazuje 10N.Gdy kula jest zanurzona w wodzie siłomierz wskazuje 7,5N.(Gęstość wody wynosi 1kg/dm sześcienny)

a)Oblicz ciężar ciała wody wypartej przez kule .......................
b)Oblicz masę wypartej wody ........ ........ ....=.........g
c)Oblicz objętość wypartej wody .......... ....... ...
d)Objętość kuli jest równa...... .....,a jej masa wynosi......... .....=......g
e)Oblicz gęstość kuli .........................


Nie podawajcie samych wynikow!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-04T04:17:48+01:00
Witaj
a/ ciężar F wody wypartej przez kulę wynosi P - P' = 10N - 7,5N = 2,5N
/prawo Archimedesa?
b/ masa m wypartej wody m = F/g = 2,5N/10m/s2 = 0,25kg = 250g
c/ obj. V wypartej wody V = m/d = 0,25kg/1kg/dm3 = 0,25dm3 = 250cm3
d/ obj. kuli = obj.V wypartej wody czyli 0,25dm3, a jej masa M = P/g =
10N/10m/s2 = 1kg = 1000g
e/ gęstość kuli D = M/V = 1kg/0,25dm3 = 4kg/dm3