Odpowiedzi

2010-02-03T20:59:58+01:00
5g K2CO3
Obliczam masę całego związku:
M=2*39u+12u+3*16u=138u

Z proporcji:
w 1 molu znajduje się 138 g zwiazki
x(moli)-w 5 g
x= 1mol*5g/138g
x=0,036mola

138g-6,023*10-23czateczek
5g-x
x=5g*6,023*10-23czateczek/138g
x=0,218*10-23czasteczek

Analogicznie postepuj z przykładem b ic