Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T00:00:58+01:00
Dany jest trapez o podstawach a i b oraz wysokości h. Zwiększamy każdą z podstaw trapezu o 2, a wysokość zwiększamy 3 razy. O ile większe pole ma nowy trapez?. prosze z obliczeniami;]

P1=1/2(a+b)*h

P2=1/2(a+2+b+2)*3h
P2=1/2(a+b+4)*3h=1/2(a+b)*3h +1/2(4)*3h
P2=1/2(a+b)*h +1/2(a+b)*2h+6h
P2=P1 +(a+b)*h+6h
P2=P1 +(a+b+6)*h

zwiększy się o (a+b+6)*h