Ciągi :
zad 1.
Dany jest ciąg (an) o wyrazie an=n²-4.Wówczas an=0 ,gdy
A.) n=0 B.)n=2 lub n=-2 c)tylko n=2 d)n=-4

Zad.2
Dany jest ciąg arytmetyczny o wyrazie ogolnym an=5n+3.Róznica tego ciągu jest równa :
A.) r=3 B.)-3 c.) r=5 D.) r=-5

Zad.3
Ciąg geometryczny , w którym iloraz q=½ i a₁nierówna 0 jest:
A)-na pewno malejaca
B)-na pewno rosnący
C)- na pewno monotoniczny
D)-na pewno monotoniczny , ale nie wiadomo ,czy rosnący,czy malejacy.

Zad.4
Liczby(2,x,8) tworza ciag geometryczny ,który nie jest monotonicznym. Wowczas :
A) x=4 B.) x=-4 C) x=4 lub x=-4 D.) x=5


Proszę o Obliczenia. !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:25:11+01:00
1) an=n²-4
an=0
0=n²-4
n²=4
n=2

spr: a2=2²-4=0

2)an=5n+3

a1=5*1+3=8
a2=5*2+3=13

r=a2-a1=5

3)A-napewno malejący.

dowód:
a1=40
a2=a1*q^(n-1)=40 * (1/2)^1=40*1/2=20
a3=a1*q^(n-1)=40 * (1/2)^2=40*1/4=10
...

4)D-5

Ciąg niemonotoniczny jest to taki ciąg gdzie nieda się stwierdzić czy ciąg ten jest rosnący czy malejący bądź też stały.
inny przykład:
f(n)=(1,4,-3,20,-10)