Ustal od jakch części mowy i w jaki sposób zostały utworzone czasowniki w grupie a i b.Następnie uzupełnij podane zdania.

a) uprzyjemnic, uwrażliwic, ocieplic, odważyc, odnowic, przedobrzyc, przejaskrawic

b) zalesic, zadrzewic, usidlic

Czasowniki pochodne od... i od ... tworzymy przez jednoczesne dodanie formantu ... i ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:10:32+01:00
a)Zostały utworzone od przymiotników.
b) zostały utworzone od czasowników

Czasowniki pochodne od przymiotników i czasowników tworzymy przez dodanie formantu u- i za-