Przetłumaczcie mi to na j. polski i czy to jest dobre jako zadanie. Jak co to możecie coś zmienic.
Prosiłabym jak najszybciej :D
Dziękuję

Born on 24 December 1798 in Zaosie near Nowogródek. He was baptised on 12 February 1799 and give the names Adam Bernard. He came from a family of nobility. His father, Mikołaj, was an attorney, and his mother, Barbara was the daughter. In 1807 he commenced his education in the distric school in Nowogródek, which was run by the Dominicans. On 16 May 1812 the poet?s father died, which brought about a deterioration in the family?s. In the summer of the same years Napoleon?s troops, heading for Moscow, marched into Lithuania. Nowogródek host Hieronim, the Westphalian king. The citizens celebrated the emperor?s birthday with due ceremony. He died, probably of cholera, in Istanbul on 26 November 1855. His corpse was transported to France and buried in the cemetery in Montmorency. In 1890 the coffin was transferred to the Wawel Cathedral in Kraków.

2

Odpowiedzi

2010-02-03T20:16:10+01:00
Urodzona 24 Grudnia 1798 w Zaosiu koło Nowogródka. Został ochrzczony 12 Lutego 1799 roku i został nazwany Adamem Bernard. Pochodził ze szlachetnej rodziny. Jego ojciec Mikołaj był adwokatem, jego matka Barbara była córką?? W 1807 rozpoczą swoją edukację w szkole w Nowogródku.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:21:42+01:00
Urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu niedaleko Nowogródka. Przyjął chrzest 12 lutego 1799 i dostał imię Adam Bernard.
Pochodzi ze szlachetnej rodziny. Jego ojciec, Mikołaj był adwokatem, a jego matka Barbara była córką?. W 1807 zaczął swoją edukację w okręgowej szkole w Nowogródku, która była prowadzona przed Dominikaninów. 16 maja 1812 jego ojciec zmarł, co przyniosło pogorszenie stanu rodziny. Latem tego samego roku, wojska Napoleona ruszały na Moskwę, maszerując przez Lithuanie. Gospodarz Nowogródka Hieronim, król Westphalii?. Obywatele obchodzili uroczyste urodziny cesarza. Umarł na cholerę w Istanbulu 26 listopada 1855. Jego zwłoki zostały przetransportowane do Francji i został pochowany na cmentarzu w Montmorency. W 1890 prochy zostały przetransportowane do Wawelskiej Katedry w Krakowie.
1 5 1