Bardzo prosze mam to na jutro a nie umiem daje wszystkie swoje punkty i licze na szybka odp daje naj....
Oblicz:
a)√33 i jedna trzecia ×√3
b) √128×√jedna druga
c)√1 i piec siodmych×√trzy siodme
d)³√40׳√1,25׳√20
e)³√cztery dziewiate׳√dwie trzecie
f)³√0,9׳√0,6׳√jedna dwudziesta
g)√0,036÷√0,4
h)√1 i cztery piate÷√20
i)√1,5÷√1 i piec dwudziestych siodmych

3

Odpowiedzi

2010-02-03T20:28:55+01:00
A) √33⅓ × √3 = √100 = 10
b) √128×√0,5 = √64 = 8
c) √1⁵₇×√³₇ = √³⁶₄₉ = ⁶₇
d) ³√40׳√1,25׳√20 = ³√1000 = 10
e) ³√⁴₉׳√⅔ = ∛⁸₂₇ = ²₃
f) ³√0,9׳√0,6׳√0,05 = ∛0,027 = 0,3
g) √0,036÷√0,4 = √0,09 = 0,3
h) √1,8÷√20 = √0,09 = 0,3
i) √1,5÷√1⁵₂₇ = √³₂:³²₂₇ = √⁸¹₆₄ = 9/8 = 1⅛
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:41:06+01:00
A)√33 i jedna trzecia ×√3=√100=10
b) √128×√jedna druga = √64=8
c)√1 i piec siodmych×√trzy siodme=√12/7*3/7=√36/49=6/7
d)³√40׳√1,25׳√20=∛40*20*5/4=∛1000=10
e)³√cztery dziewiate׳√dwie trzecie=∛4/9*2/3=∛8/27=2/3
f)³√0,9׳√0,6׳√jedna dwudziesta=∛9/10*6/10*1/20=∛27/1000=3/10
g)√0,036÷√0,4=√0.09=03
h)√1 i cztery piate÷√20=√9/100=√3/10
i)√1,5÷√1 i piec dwudziestych siodmych =
√3/2 : √32/27 =√3/2*√27/32=√81/64=9/8

ogólnie chodzi o to, żebyś te wszystkie działania robiła pod pierwiastkiem
2010-02-03T22:15:40+01:00
A) √(33x1/3) x √3 = √(100/3) x 3=√100 = 10
b) √128×√0,5 = √128/2 = √64 = 8
c) √13/7 × √3/7 = √36/49 = 6/7
d) ³√40׳√1,25׳√20 = ³√40×1,25×20 = ³√1000 = 10
e) ³√4/9׳√2/3 = ∛8/27 = 2/3
f) ³√0,9׳√0,6׳√0,05 = ³√0,9×0,6×0,05 = ∛0,027 = 0,3
g) √0,036÷√0,4 = √0,036÷0,4 = √0,09 = 0,3
h) √1,8÷√20 = √1,8÷20 = √0,09 = 0,3
i) √1,5÷√32/27 = √(3/2):(32/27) = √(3/2)x(27/32) = √81/64 = 9/8