Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T11:50:33+01:00
W latach 30 XI wieku państwo polski przezywało gwałtowny i głęboki kryzys, którego przyczynami były głównie niezadowolenie różnych grup społeczeństwa spowodowane wzrostem ciężarów feudalnych oraz zagrożenia zewnętrzne ze strony sąsiadów Polski. . W 1031 r. nastapił jednoczesny najazd na ziemie polski ze strony Niemiec i Rusi. Mieszko II został pozbawiony tronu i musiał uchodzić z kraju. Od państwa polskiego odpadły; Milsko, Łużyce, Morawy, Grody Czerwieński i Słowacja..W 1032r. Mieszko II odzyskał władze w kraju, ale musiał zgodzić się na uznanie zwierzchności cesarza niemieckiego, rezygnując z korony i podział kraju na 3 dzielnice, w których rządy mieli sprawować; Mieszko II, jego brat Otto i bratanek Bolesława Chrobrego Dytryk. Władze po śmierci Mieszka II objął jego syn Kazimierz, który został jednak szybko usunięty z tronu na skutek buntu możnych. W 1037r. doszło na ziemiach polskich do wybuchu powstania antyfeudalnego orz antychrześcijańskiego. Jego skutkiem było zniszczenie organizacji koscielnej, ogromne zniszczenia materialne oraz osłabienie militarnie kraju, co pozwoliło w 1039r władcy Czech Brzetysławowi najechać i spustoszyć Wielkopolskę oraz zająć Śląsk.