Zakładając ,że Ziemia porusza się po orbicie kołowej wokół Słońca ,a Księzyc po orbicie kołówej wokół Ziemi ,wyznacz stosunek masy Słońca MS do masy Ziemi MZ.wiadomo ,że w ciągu roku Księżyc obiega Ziemię n=13 razy , a odległość Ziemi od Słóńca jest k= 390 razy większa niż odległość Księzyca od Ziemi.

powinno wyjść 350000 proszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-10-09T19:27:22+02:00