Odpowiedzi

2010-02-03T21:23:42+01:00
2x+3=3x-1
2x-3x=-1-3
-x=-4
x=4

2x+3-9=3x-1-9
2x-3x=-1-9-3+9
-x=-4
x=4

(2x+3):³/₄=(3x-1):³/₄
(2x+3)×⁴/₃=(3x-1)×⁴/³
(8x+12)/3=(12x-4)/3
8x+12=12x-4
8x-12x=-4-12
-4x=-16
x=4
2010-02-03T21:24:33+01:00
1) 2x+3=3x-1
2x-3x=-1-3
-x=-4/÷(-1)
x=4

2x+3-9=3x-1-9
2x-6=3x-10
2x-3x=-10+6
-x=-4/÷(-1)
x=4

2) 2x+3=3x-1
2x-3x=-1-3
-x=-4/÷(-1)
x=4

(2x+3)× ¾=(3x-1)×¾
6/4x+9/4=9/4x-3/4
6/4x-9/4x=-3/4-9/4
-3/4x=-12/4 /÷(-3/4)
x=-12/4×(-4/3)tutaj skracamy 4 ze sobą i 12 z 3
x=4
2010-02-03T21:32:26+01:00
1.Wykaż, że po odjęciu od każdej strony równania
2x+3=3x-1 /-3
2x=3x-4 /-3x
-x=-4 /×(-1)
x=4

liczby 9 jego rozwiązanie się nie zmieni
2x+3-9=3x-1-9
2x-6=3x-10 /+6
2x=3x-4 /-3x
-x=-4 /×(-1)
x=4

2.Wykaż, że po pomnożeniu obu stron równania
2x+3=3x-1 /-3
2x=3x-4 /-3x
-x=-4 /×(-1)
x=4

przez ¾ jego rozwiązanie się nie zmieni.
2x+3×¾=3x-1×¾
2x+2¼=3x-¾ /-2¼
2x=3x-3 /-3x
-x=-3
1 2 1