1.podaj ile energi nalezy zuzyć aby stopic lód o masie 10kg i temp. 0 stopni celsjusza bez zmiany temperatury ?
2.Wyznacz ile energi potrzeba aby zmienić 10kg lodu o poczatkowej temp. -10 stopni celsjusza w wodę o temp 20 stopni celsjusza

----------------------------------------------------------------------------------------------
Prosze o szybka odp.
----------------------------------------------------------------------------------------------
potrzebne na dzis

1

Odpowiedzi

2010-02-04T02:35:05+01:00
Witaj

zad.1 dane: m=10kg lodu t=0*C c.topn. lodu ct=3,3*10^5 J/kg
szukane: Q
Ciepło Qt potrzebne do stopienia lodu w 0*C wyraża się wzorem
Qt = m*ct = 10kg*3,3*10^5 J/kg = 3,3*10^6 J = 3,3 MJ /mega dżuli/

zad.2 dane: t1= - 10*C, t2= 0*C, t3=20*C m=10kg lodu / i wody po jego
stopieniu/, ciepło wł.lodu c1= 2100 J/kgK,
ciepło topn. lodu c2= 3,3*10^5 J/kg
ciepło wł. wody c3= 4200 J/kgK
Na ogrzanie lodu od t1=-10*C do 0*C /lód -10*C przechodzi w lód 0*C/ potrzebne
jest ciepło Q1 = m*c1*(t2 - t1) = 10kg*2100J/kgK*10K = 210 000J = 210kJ
Na stopienie lodu w 0*C /lód 0*C przechodzi w wodę 0*C/ potrzebne jest
ciepło Q2 = m*c2 = 10kg*3,3*10^5 J/kg = 3,3*10^6 J = 3300kJ
Na ogrzanie powstałych 10kg wody od t2 do t3 /woda 0*C przechodzi
w wodę 20*C/ potrzebne jest ciepło Q3 = m*c3*(t3 - t2) = 10kg*4200J/kgK*20K=
840 000J = 840kJ

całk.ciepło Q = Q1 + Q2 + Q3 = 210kJ + 3300kJ + 840kJ = 4 350 kJ
W rozwiązaniu skorzystano z równości delta t*C=deltaT w Kelwinach
pozdrawiam
czarnadziura