Pocisk o masie 20 kg leci z szybkością
600 m/s i poziomo przebija rosnące drzewo o średnicy pnia 30 cm. Po przebiciu drzewa ma on szybkość 300 m/s. Oblicz:
a) pracę wykonaną przez pocisk przy przedziurawianiu drzewa,
b) wartość średniej siły oporu drzewa,
c) czas przebijania drzewa przez pocisk.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T20:38:03+01:00
V1 + V2 = 900 m/s
900/20= oblicz se
20+ 900/30 = też se oblicz