Zad 2/125
Gimnazium książka "Słowa na czasie"

Uzupełnij tabelę dotyczącą gatunków filmowych i ich cech charakterystycznych.
Skorzystaj z encyklopedii i internetu.

Gatunek Cechy charakterystyczne

....................... Przedstawione są w nim wydarzenia
wywołujące silne napięcie emocjonalne,
np. tajemnicza zbrodnia, sytuacje
związane ze światem przestępczym.

Film kostiumowy .............................................

Film wojenny ............................................

...................... Jego celem jest wywoływianie u odbiorcy
lęku i niepewności. Gatunek ten często
wprowadza w rzeczywistość realną
elementy nadające się logicznie
wytłumaczyć. Zazwyczaj bohaterowie dążą
do przywrócenia porządku w świecie,do
którego wkroczyło zło.

...................... Przedstawia w zabawny sposób bohaterów i
zdarzenia. Wyróżnia się nieskomplikowaną
akcją i pomyślnym
zakończeniem.

Melodramat ..............................................

Science fiction ...........................

...................... Odznacza się atmosferą grozy i
tajemniczości, która - w odróżnieniu od
horroru - nie ma jednak cech
nadprzyrodzonych. Zagrożenie, przed
którym staje bohater jest realne,
Rozwiązanie akcji zazwyczaj okazuje się
zaskakujące dla widza.

Western ..........................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:38:26+01:00
Kryminał Przedstawione są w nim wydarzenia
wywołujące silne napięcie emocjonalne,
np. tajemnicza zbrodnia, sytuacje
związane ze światem przestępczym.

Film kostiumowy-film o tematyce historycznej, w którym aktorzy grają w strojach charakterystycznych dla danej epoki.

Film wojenny gatunek filmu najczęściej (choć nie zawsze) oparty na prawdziwych wydarzeniach historycznych.
Film, w którym występują jednostki militarne: żołnierze, wojownicy itp., a również występują w nim sceny akcji powiązane z wojną.

Horror Jego celem jest wywoływianie u odbiorcy
lęku i niepewności. Gatunek ten często
wprowadza w rzeczywistość realną
elementy nadające się logicznie
wytłumaczyć. Zazwyczaj bohaterowie dążą
do przywrócenia porządku w świecie,do
którego wkroczyło zło.

Komedia Przedstawia w zabawny sposób bohaterów i
zdarzenia. Wyróżnia się nieskomplikowaną
akcją i pomyślnym
zakończeniem.

Melodramat gatunek literacki lub filmowy o sensacyjnej fabule, zwykle miłosnej, nasyconej
patetyczno-sentymentalnymi efektami i kończącej się z reguły pomyślnie dla bohaterów szlachetnych, a źle dla tzw. "czarnych charakterów".

Science fiction gatunek literacki lub filmowy o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki
oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa.

Dreszczowiec(Thriller) Odznacza się atmosferą grozy i
tajemniczości, która - w odróżnieniu od
horroru - nie ma jednak cech
nadprzyrodzonych. Zagrożenie, przed
którym staje bohater jest realne,
Rozwiązanie akcji zazwyczaj okazuje się
zaskakujące dla widza.

Western gatunek filmu fabularnego, powieści awanturniczej, albo też sztuki scenicznej obejmujący utwory, których akcja rozgrywa się w okresie kolonizacji i stabilizowania się życia na terenach zachodnich stanów USA, zwanych Dzikim Zachodem.
Jest charakterystyczną formą amerykańską, chociaż był uprawiany również przez twórców rodem z Europy.
132 4 132