Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:42:09+01:00
A) 18x²+6x=6x*(3x+1)
b) 47m²-19m=m*(47m-19)
c) -12kl+30k²l²=6kl*(-2+5kl)
d) 16xyz-48xy+60yz=4y*(4xz-12x+15z)
e) 50x²y+60xy²-70xy=10xy*(5x+6y-7)
f) 21x⁴-35x³+63x²-14x+7=7*(3x⁴-5x³+9x²-2x+1)
g)k⁴m⁶-k²m⁵+k³m³=k²m³*(k²m³-m²+k)
h)-54b⁴-27b³-9b²-3b=-3b*(18b³+9b²+3b+1)