Zadanie 1. Z ilu żywiołów, według starożytnych Greków, składał się �wiat fizyczny?
A. Z jednego. B. Z dwóch. C. Z trzech. D. Z czterech.

Zadanie 2. 96% zasobów wód na Ziemi to wody słone, 2% to wody słodkie uwięzione w lodowcach i lšdolodach. Ile procent zasobów wód na Ziemi stanowiš pozostałe wody słodkie?
A. 2% B. 4% C. 96% D. 98%

Tekst do zadań od 3. do 5.
Od bardzo dawna człowiek marzył, by pływać jak ryba i żeglować po morzach. Znana jest opowie�ć o niezwykłej morskiej tułaczce króla Itaki Odyseusza wracajšcego spod Troi do ojczyzny. Przeżył on sztormy, katastrofy okrętów, zmagania wojenne i niewolę. Nie pomógł mu nawet dar boga wiatrów Eola. Przyczynš nieszczę�ć Odyseusza był gniew boga morza Posejdona. To jego zemsta sprawiła, że dopiero po wielu latach, dzięki pomocy króla Feaków � Alkinoosa, strudzony żeglarz dotarł do domu, gdzie czekała na niego wierna żona Penelopa i syn Telemach. Niezwykłe przygody bohatera spod Troi barwnie opisał Homer w Odysei.
Na podstawie ksišżki: V. Zamarowsky, Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej

Zadanie 3. Zwrot pływa jak ryba oznacza, że kto�
A. utrzymuje się na wodzie.
B. pływa bardzo dobrze.
C. żegluje po morzu.
D. �lizga się po falach.

Zadanie 4. W którym szeregu przedstawiono przebieg zdarzeń zgodny z tekstem?
A. Spotkanie z rodzinš. Pomoc króla. Morska tułaczka.
B. Morska tułaczka. Spotkanie z rodzinš. Pomoc króla.
C. Pomoc króla. Spotkanie z rodzinš. Morska tułaczka.
D. Morska tułaczka. Pomoc króla. Spotkanie z rodzinš

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T20:34:25+01:00
2010-02-03T20:37:11+01:00