Z.3
Określ czy dane równanie jest równaniem pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Odpowiedź uzasadnij!
a) 1/2 -x=4
b) m/2 = -7
c) a(2)-potęga../a -2 =4
d) y= 2x+5
e) n:5=20
f) a+b=c + d
g) -8= x(2)-potęga + 7
H) 2y-3+10 + 5y
i) 3(x-1)=2x

1

Odpowiedzi

2010-02-03T21:31:36+01:00
Żeby mieć równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, potrzebujemy mieć tylko jedną nieznaną wartość, np. samo x czy y, a nie x i y w jednym równaniu; dodatkowo ta niewiadoma musi występować tylko w pierwszej potędze, czyli gdy jest samo x to jest ok, ale już nie może pojawić się x², x³ itd.
Myślę, że takie wytłumaczenie jest wystarczające.
Odpowiedzi:
a) 1/2 -x=4 jest ok
b) m/2 = -7 ok
c) a(2)-potęga../a -2 =4 nie, bo mamy a²
d) y= 2x+5 nie, bo nie znamy ani x ani y
e) n:5=20 ok
f) a+b=c + d nie, nie znamy a, b, c, d - 4 niewiadome
g) -8= x(2)-potęga + 7 nie, bo mamy x²
H) 2y-3+10 + 5y ok
i) 3(x-1)=2x ok
13 4 13