Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T10:41:40+01:00
Historycy przyjmują różne daty jako koniec cesarstw rzymskiego, a zarazem koniec epoki starożytnej. za główną przyczynę upadku cesarstwa należy uznać z jednej strony gwałtowne ataki najeźdźców na granice imperium (głównie plemion germańskich w związku z tym z tzw. wędrówki ludów w IV i V w.)z drugiej zaś osłabienie armii rzymskiej, która zamiast bronić granic uczestniczyła w rozgrywkach i walkach wewnętrznych w imperium , starając się narzucić swą wolę kolejnym cesarzom i senatowi. Najczęściej przymowana data upadku cesarstwa rzymskiego na Zachodzie to 476rok.
1 3 1