Odpowiedzi

2010-02-04T09:54:37+01:00
M - masa molowa Cr
F - stała Faradaya
m- masa zredukowanego Cr
Cr2(SO4)3 ---> 2Cr3+ + 3SO42- czyli na dwa trójdodatnie jony chromu i trzy dwuujemne jony siarczanowe(VI).
Z tego wynika, ze zjednego mol;a soli powstaje dwa joony chromu. Zatem z 0,4 mola powstaje 0,8 mola jonów chromu. Cr3+ + 3e ---> Cr.
Korzystamy z pierwszego prawa Faradaya m=kIt czyli m=kq gdzie q to ładunek .
,którego szukamy. Zatem q = m/k.
m = 0,8 mola razy M
k wyznaczymy z drugiego prawa Faradaya czyli F=M/zk. gdzie z = ilośc elektronów potrzebne do zredukowania jednego mola jonów czyli u nas z=3 A w takim razie nasze k= M/zF, czyli k=M/3F.
Podstawiamy do wzoru na q to q=0,8M przez M/3F M się skraca czyli szukany ładunek q=3 x 0,8F = 2,4F