Z powierzchni ziemi rzucono do góry kamień o masie=2kg z taką prędkością, że kamień wylatuje z energią kinetyczną Ek=400J. Na jaką wysokość wzniesie się ciało kosztem uzyskanej energii kinetycznej, jeżeli pominiemy wpływ oporu powietrza?

1

Odpowiedzi

2010-02-03T21:30:19+01:00