W pracowni chemicznej znajduje się 120 g 15% roztworu siarczanu miedzi i 60 g 50% roztworu tej soli. Oblicz, jaką maksymalną ilość roztworu o stężeniu 30% można sporządzić przez zmieszanie tych dwóch roztworów.
Proszę o dokładne wyliczenie i wyjaśnienie mi jak to ma być .Dziękuję :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:04:25+01:00
Mamy roztwór 15%, czyli: W 100g roztworu znajduje się 15g CuSO4


czyli: W x roztworu znajduje się 0,15x CuSO4


Natomiast roztwór 50%, czyli:W 100g roztworu znajduje się 50g CuSO4

czyli: W y roztworu znajduje się 0,5y CuSO4


Z tych dwóch roztworów mamy zrobić roztwór 30%, czyli:W 100g roztworu znajduje się 30g CuSO4

czyli:W x+y roztworu znajduje się 0,15x + 0,5y CuSO4


Z proporcji obliczamy stosunek x do y:

x+y = (0,15x + 0,5y) x 100g / 30g = 1/2x + 5/3
1/2x = 2/3y // x 2
x/y = 4/3 ← stosunek x do y


Ze stosunku widzimy, że:
4/3 = y/60 ← 60 to masa jaką możemy maksymalnie użyć 50% roztworu do stworzenia 30% roztworu

y =80 ← masa jaką musimy użyć by stworzyć 30% roztwór z 60g roztworu 50%

Masa nowopowstałego roztworu będzie sumą mas użytych roztworów, czyli: 60g + 80g = 140g

Odp. 140g to maksymalna masa roztworu jaką możemy uzyskać z 60g 50% roztworu i 120g 15% roztworu siarczanu miedzi (II).
12 3 12