Odpowiedzi

2010-02-03T20:58:50+01:00
Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili.

Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru/narządu (mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie niedotlenienie), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości (anemii) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11-12 g%. Poniżej 6 g% pojawiają się objawy neurologiczne wynikające z niedotlenienia mózgu.

Istnieje możliwość niedoborów tlenu we krwi, mimo wysokiego poziomu hemoglobiny i czerwonych krwinek. Dzieje się tak w chorobach płuc (POChP, pylice itd), w których w znacznym stopniu upośledzona jest wymiana gazowa zachodząca w pęcherzykach płucnych.

Odrębną sytuacją jest niedotlenienie narządu lub tkanki, którego zapotrzebowanie na tlen związane z wykonywaną pracą, chwilowo przerasta możliwości zdrowego organizmu. Przykładem jest wysiłek fizyczny i praca mięśni poprzecznie prążkowanych. W sytuacji niedotlenia mięśnie mogą przestawić swój metabolizm z tlenowego na beztlenowy. Wysiłek aerobowy (tlenowy) jest jednak zdrowszy i daje lepsze efekty.
2010-02-03T21:00:06+01:00
Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili.

Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru/narządu (mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie niedotlenienie), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości (anemii) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11-12 g%. Poniżej 6 g% pojawiają się objawy neurologiczne wynikające z niedotlenienia mózgu.

Istnieje możliwość niedoborów tlenu we krwi, mimo wysokiego poziomu hemoglobiny i czerwonych krwinek. Dzieje się tak w chorobach płuc (POChP, pylice itd), w których w znacznym stopniu upośledzona jest wymiana gazowa zachodząca w pęcherzykach płucnych.

Odrębną sytuacją jest niedotlenienie narządu lub tkanki, którego zapotrzebowanie na tlen związane z wykonywaną pracą, chwilowo przerasta możliwości zdrowego organizmu. Przykładem jest wysiłek fizyczny i praca mięśni poprzecznie prążkowanych. W sytuacji niedotlenia mięśnie mogą przestawić swój metabolizm z tlenowego na beztlenowy. Wysiłek aerobowy (tlenowy) jest jednak zdrowszy i daje lepsze efekty.
2010-02-03T21:01:02+01:00
W sytuacji niedotlenia mięśnie mogą przestawić swój metabolizm z tlenowego na beztlenowy. Poza tym mięśnie produkująkwas mlekowy przez co mięśnie zostają zakwaszone.