Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T21:37:15+01:00
1.Kto podzielił Imperium Rzymskie na Wschodnie i Zachodnie?
-Teodozjusz I Wielki
2.Gdzie znajdowało się Bizancjum?
-półwysep Bałkański, Azję Mniejszą, część Armienii, Syrię z Palestyną, Egipt i Cyrenajkę oraz wyspy Morza Egejskiego, Kretę i Cypr
3.Stolica Cesarstwa Bizantyjskiego?
-Konstantynopol
4.Z jakiej kultury wywodzi się sztuka Bizancjum
-Grecja
6.Kiedy odbyła się Schizma?
-1054
7.Okres świetności cesarstwa bizantyńskiego był za rządów?
-Justyniana I Wielkiego
8.Co stało się 29 V 1453?
-zdobycie Konstantynopol przez Turków osmańskich
9.Ile istniało cesarstwo?
-ok 1000 lat
10.Na czele państwa stał?
-cesarz
1 5 1
2010-02-03T21:39:36+01:00
1. Jakie była organizacja władzy i społeczeństwa w Cesarstwie Bizantyjskim?
2.Próba odbudowy jedności Cesarstwa Rzymskiego przez Justyniana Wielkiego?
3. Co to jest Cezaropapizm?
4. Co to jest Ikonoklazm?
5. Chrześcijaństwo wschodnie jakie było?
6. Kultura bizantyjska
7. Kryzys i odrodzenie cesarstwa Bizantyjskiego?

Myślę, że to powinno chociaż trochę pomóc:)