Odpowiedzi

2010-02-03T21:16:11+01:00
Kiedy Polska przyjęła chrzest??
W 966
Przez kogo?
Mieszka I
Co zmieniło się politycznie przez przyjęcie chrztu??
Polski nie można było napadać pod pozorem nawracania
Jak chcrzest wpłyną na życie codzienne??
Rolnictwo,oświat,nauka,idt.(o akurat soie jakoś sam/a dogwizdajXD)
2010-02-03T21:17:43+01:00
Kiedy wprowadzono w Polsce chrześcijaństwo?
-było to w roku 966 kiedy książę Mieszko pierwszy przyjął chrzest.
Co właściwie oznacza słowo chrystianizacja?
-Chrystianizacja to wdrożenie wiary chrześcijańskiej w narody i społeczeństwa pogańskie. Dzieje się to przez chrzest, nauczanie doktryny zasad etyki głoszonych przez Chrystusa. Jednocześnie chrystianizacja- niesienie innym ludom wiary Jezusa jest nakazem każdego prawdziwego chrześcijanina.