Jak rozumiesz sformułowanie "zagadka zamknięta na 7 pieczęci"
a) zagadka trudna do rozwiązania
b)zagadka ukrywająca jakąś świętą tajemnicę
c)zagadka, której rozwiązanie może być niebezpieczne
d)zagadka niemozliwa do rozwiązania

2

Odpowiedzi

2010-02-03T21:11:15+01:00
2010-02-03T21:12:26+01:00