Zad 1
dwa estry i jeden kwas organiczny mają taki sam wzór sumaryczny C₃H₆O₂. Napisz wzory strukturalne tych związków i podaj ich nazwy

zad2
Zaproponuj wzory półstrukturalne i nazwy wszystkich estrów oraz kwasu karboksylowego, wiedząc, że w skład ich cząsteczek wchodzi: 6 atomów węgla, 12 atomów wodoru i 2 atomy tlenu.

1

Odpowiedzi

2013-01-01T00:42:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1) Rozwiązanie w załączniku
Zad2)
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH ... kwas heksanowy
HCOO-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ... mrówczan pentylu
CH3-COO-CH2-CH2-CH2-CH3 ... octan butylu
CH3-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 ... propionian propylu
CH3-CH2-CH2-COO-CH2-CH3 ... maślan etylu
CH3-CH2-CH2-CH2-COO-CH3 ... pentanian metylu