Odpowiedzi

2009-10-07T16:49:56+02:00
To tylko streszczenie:

Życie roślin zaczyna się od momentu zapłodnienia, polegającego na połączeniu jądra plemnikowego pyłku z komórką jajową woreczka zalążkowego. Powstaje wtedy zygota, z której drogą rozwoju embrionalnego wytwarza się zarodek zamknięty w nasieniu. Nasiona przechodzą pewien okres spoczynku przerwany okresem kiełkowania. Na aktywność fizjologiczną zarodnika wpływają czynniki egzogenne i endogenne.

Zastanowiło mnie jak na kiełkowanie wpływają niskie temperatury i działanie soli o różnych stężeniach.

Poddałam analizie wpływ stratyfikacji i roztworu soli na nasiona pszenicy i wiesiołka dwuletniego.

Kiełkowanie, rozwój i przeciętna wysokość pszenicy są tym mniejsze, im większe jest stężenie soli w roztworze. Sól kuchenna utrudnia roślinom wchłanianie wody, co może być powodem obniżenia zdolności kiełkowania.

Nasiona wiesiołka dwuletniego poddałam procesowi stratyfikacji. Doświadczenie wykazało, Iż okresowe działanie niską temperatura i wilgotnością, przy zapewnionym dostępie tlenu, pobudza nasiona do kiełkowania.
6 2 6
2009-10-07T16:52:17+02:00
Wzrost i rozwój rośliny jest mniejszy im wyższe jest stężenie soli w roztworze. Sól kuchenna ogranicza zdolność kiełkowania rośliny, trudnia wchłanianie wody.

5 4 5
2009-10-07T16:55:44+02:00
Badania wykazują , iż kiełkowanie roślin jest tym mniejsze im wyższe jest stężenie soli w roztworze.
Sól kuchenna ogranicza zdolność kiełkowania rośliny ponieważ utrudnia ona wchłanianie wody.
9 4 9