1.Na prostej stycznej do okręgu o środku S i promieniu 3cm zaznaczono odcinek Ab o długości 4cm.Jakie pole ma trójkąt SAB ?

2.Cięciwa AB ma taką samą długość jak promień okręgu.Przez punkty A i B poprowadzono styczne do okręgu,przecinające się w punkcie C.Oblicz miary kątów trójkąta ABC.

1

Odpowiedzi

2010-02-03T22:29:09+01:00
Wklejam rysunek z wytłumaczeniem jak zrobić zad 1.
5 2 5