Nie mam nerwów do liczenia, a muszę mieć to na 100 % dobrze.

1. Zamień na milimetry kwadratowe.
a) 162 ary
b) 0,5 hektara
c) 19 km kwadratowych
d) 50 decymetrów kwadratowych

2. Zamień na milimetry
a) 12 dm
b) 16 cm
c) 20 km
d) 25 m

3. Zamień jednostki
a) 7 ha = ... metrów kwadratowych
b) 25 centymetrów sześciennych = ... milimetrów sześciennych
c) 8 milimetrów = ... centymetrów
d) 56 decymetrów sześciennych = ... metrów sześciennych
e) 0,25 kilometrów sześciennych = ... metrów sześciennych

4. Zamień na centymetry kwadratowe
a) 36 metrów kwadratowych
b) 99 decymetrów kwadratowych
c) 20 hektarów
d) 0,5 milimetrów kwadratowych

5. Jezioro Śniardwy ma powierzchnię 10 660 hektarów, a Morze Kaspijskie ma powierzchnię 371 000 km kwadratowych. Ile razy większe jest Morze Kaspijskie od jeziora Śniardwy?

6. Pewne boisko piłkarskie ma wymiary 100m x 60m. Pole powierzchni tego boiska jest równe:
A.6 kilometrów kwadratowych
B.6 hektarów
C.60 arów

Zapisz rozwiązanie:

7. Przyjmijmy, że 1 hektar ziemi ornej kosztuje 4 tysiące złotych, a 1 metr kwadratowy działki budowlanej kosztuje 50 złotych. O ile jest droższy jeden ar działki budowlanej od jednego ara ziemi ornej ?

Prosił bym też o nie podawanie w miarę możliwości samych wyników tylko też coś nieco rozpisać :).

Oczywiście najlepszą odpowiedź nie dostanie ten co odpowie najszybciej, a ten kto najlepiej wszystko zapisze.

2

Odpowiedzi

2010-02-03T21:36:57+01:00
Zad 2.
1200
160
20000000
25000
zad3
a)
b) 250000
c)
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T21:45:20+01:00
1. Zamień na milimetry kwadratowe.
a) 162 ary = 16200000000
b) 0,5 hektara = 5000000000
c) 19 km kwadratowych = 19000000
d) 50 decymetrów kwadratowych = 500000

2. Zamień na milimetry
a) 12 dm = 1200
b) 16 cm= 160
c) 20 km = 20000000
d) 25 m = 25000

3. Zamień jednostki
a) 7 ha = .70000.. metrów kwadratowych
b) 25 centymetrów sześciennych = .25000.. milimetrów sześciennych
c) 8 milimetrów = .0,8.. centymetrów
d) 56 decymetrów sześciennych = 0,056 metrów sześciennych
e) 0,25 kilometrów sześciennych = 250000000 metrów sześciennych

4. Zamień na centymetry kwadratowe
a) 36 metrów kwadratowych = 360000
b) 99 decymetrów kwadratowych = 9900
c) 20 hektarów = 2000000000
d) 0,5 milimetrów kwadratowych = 0,005

5. Jezioro Śniardwy 10 660 hektarów, = 106,6km²
Morze Kaspijskie 371 000 km kwadratowych = 37100000 ha

371 000km² : 106,6km² = 3,480 ≈ 3,5
Morze Kaspijskie od jeziora Śniardwy jest 3,5 razy większe

6. P = 100m x 60m
P = 6000m²
Pole powierzchni boiska jest równe 60 a .

7.ziemia rolna
1 ha = 100 a
100 a = 4000zł
działka budowlana
1m² = 0,01 a
0,01 a = 50 zł
5 4 5