Odpowiedzi

2010-02-03T21:31:52+01:00
X₁=0 x₂=-3 x₃=-3 x₄=9 x₅=-9


0 jest jednokrotnym
-3 jest dwukrotnym
9 jednokrotnym
-9 jednokrotnym
1 1 1