Drewniany klocek sześcienny o krawędzi 0,2 m pomalowano na niebiesko,a następnie pocięto na 64 małe sześciany o równych objętościach.
a)Jaki procent liczby wszystkich małych sześcianów stanowią te,które mają co najmniej jedną ścianę niebieską.?
b).Jaka jest łączna objętość sześcianów, które mają co najmniej dwie ściany niebieskie.?

1

Odpowiedzi

2010-02-03T21:33:45+01:00
A/ dwie szescdziesiate czwarte 0,2
64
Ob=64*0,2=12,8
3 3 3