Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-03T22:15:57+01:00
1.
a) instytucja
- Europejski Instytut Edukacji w Warszawie
- Polski Instytut Biznesu w Katowicach
b) stowarzyszenie lub związek
- Polskie Towarzystwo Genealogiczne z siedzibą w Warszawie
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Gdańsku
c) spółka lub spółdzielnia
- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik w Warszawie
- Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Spółka z.o.o w

2.
Przyczyny wadliwości czynności prawnych:
- niewłaściwa wykładnia,
- niewłaściwe zastosowanie norm prawnych,
- niedostateczne wyjaśnienie lub błędna ocena istotnych okoliczności faktycznych

Nieważność to wada czynności prawnej, która polega na niewywołaniu przez czynność zamierzonych skutków prawnych związanych z jej dokonaniem. Przyczyną nieważności może być:
- brak zdolności do czynności prawnych osoby dokonującej czynności;
- dokonanie czynności z pominięciem wymogu formy zastrzeżonej przez ustawę lub strony pod rygorem nieważności;
- treść czynności sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście lub sprzeczna zasadami współżycia społecznego;
- wada oświadczenia woli.
1 5 1