Mężowie ateńscy – przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu – widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu». Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli niektórzy z waszych poetów. " Jestem bowiem z jego rodu". Będąc wiec z rodu Bożego , nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do srebra albo złota, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważaąc na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: "Posłuchamy cię o tym innym razem". Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita i kobieta , imieniem Damaris, a z nimi inni.

odpowiedz na pytania:
1) mówca:
a) kto nim jest
b) czego się o nim dowiadujemy
2) adresaci
a) kim są
b) w jaki sposób zwraca do nich mówca (zacytuj zdania)
3) okoliczności wygłoszenia mowy:
a) jakim tonem to nich przemawia ( czy coś ich łączy?, język, kultura)
b) jak zareagowali na słowo mówcy adresaci
c) które słowa spowodowały że niektórzy z nich odeszli
d) przyczyny wygłoszenia mowy
4) cel mówcy ( co chciał osiągnąć)
5) treść mowy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T22:32:17+01:00
1.
a) Mówcą jest Apostoł Paweł
b) Dowiadujemy się że jest osobą bardzo religijną i wierzy w to co mówi.

2.
a) Prości ludzie za czasów życia Jezusa Chrystusa
b) Apostoł Paweł zwraca się w sposób prosty. Można to dowiedzieć się z tego cytatu:
"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas."

3.
a) Paweł będący takim samym człowiekiem jak mieszkańcy tzw. mówiący takim samym językiem, pochodzącym z tej samej kultury przemawiał spokojnym tonem ponieważ nie chciał ludzi skarcić lecz przyciągnąć do siebie.
b) Niektórzy słuchacze nie zastanawiając się nad celem przemówienia potraktowali to jako coś wymyślnego niezrozumiałego ale inni zrozumieli sens.
c) Kiedy Paweł wspomniał o zmartwychwstaniu niektórzy nie mogli sobie tego wyobrazić więc odeszli od Pawła.
d) Apostoł Paweł stosował się do rady "Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów...".

4.
Zachęcenie ludzi do poznawania prawd jakie są zawarte w Piśmie Świętym i stosowanie się do rad zawartych w Biblii.

5.
Treścią mowy było aby służyć Bogu i stosować się do jego rad Biblijnych.