Przetłumacz na polski: Let's concentrate on the most important problem : how to help the poor people of the world.
-I know that , but could you suggest something
-In my opinion , friendship is so old-fashioned
-Nowadays people don't get together - they prefer to be on their own .
- So he asked me to show my passport , and I said no.
-So you say car accidents often happen here.

3

Odpowiedzi

2010-02-03T21:38:16+01:00
Niech skupiać na najwięcej istotny kwestia jak pomagać biednym ludziom świata. -poznaję co, ale mógłby wy proponujecie coś -Moim zdaniem, przyjaźń jest tak staromodny -Obecnie ludzie nie zbiera - one wolą jest na ich własnym. - Tak on zapytał mnie pokazywać mój paszport, i żadnego. -Tak wy mówicie samochodowe wypadki często zdarzają się...

Tłumaczyłem dosłownie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T21:41:01+01:00
1.Skoncentrujmy się na najważniejszym problemie: jak pomóc biednym ludziom na świecie.
2. Wiem, że jednak można zaproponować coś.
3. Moim zdaniem, przyjaźń jest tak staroświecka.
4. Ludzie w dzisiejszych czasach nie dobrali sie - wolą być sami.
5. Więc poprosił mnie, aby pokazać mój paszport, a ja powiedziałem nie.
6. Więc mówisz, wypadków samochodowych, często się u nas.
2010-02-03T21:42:59+01:00
Skupmy się na najważniejszym problemie: jak pomóc biednym ludziom na świecie.
-Ja wiem, ale mógłbyś coś zasugerować
-Moim zdaniem, przjaźń jest taka staromodna
-W dzisiejszych czasach ludzie nie wolą być razem - oni wolą być sami.
-Więc poprosił mnie o pokazanie paszportu, a Ja powiedziałem nie.
_więc mówisz że wypadki samochodowe często się zdarzają tutaj.