1. Oblicz objetośc CO₂ powstajacą podczas spalania wegla w 30 dm³ O₂. Obie objetości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

2. Oblicz objetośc wodoru, która zużywa podczas syntezy amoniaku 10dm³ azotu (objetości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.)

3. Oblicz objętosc CO₂ powstajaca podczas spalania CO w 50 dm³ tlenu
(objetości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T23:02:27+01:00
1 C+O2--> CO2

22,4dm3O2- 22,4dm3CO2
30dm3-x
x=30dm3

2. 3H2+N2-->2NH3
10dm3azotu-xdm3 wodoru
22,4dm3-67,2dm3
x=30dm3 wodoru

3 2CO+O2--> 2CO2

50dm3tlenu-x CO2
22,4-44,8
x=100dm3