1. Do 200g 10%-wego wodnego roztworu kwasu octwowego dolano 100g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
2. Zmieszano 200g 6-procentowego wodnego rozwtoru kwasu octowego ze 100g 10-procentowego roztworu tego kwasu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
3. Kwasy karboksylowe reagują z zasadami. Przykładem takiej reakcji jest reakcja kwasu octowego z zasadą sodową. Napisz równanie omawianej reakcji oraz oblicz, ile gramów kwasu przereaguje ze 100g NaOH.
4. Ustal wzór sumaryczny i kreskowy oraz podaj nazwę kwasu monokarboksylowego o masie atomowej 88u.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T00:56:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ad1. Z def. C% wynika, że 10g--------100g roztworu
xg---------200g roztworu
więc x=20g
po dolaniu 100g wody, nowa masa roztworu wynosi 300g (200 + 100)
układam nową proporcję 20g------300g
xg-------100g
więc x=6,67g, czyli x=6,67%

Ad2. 6g-----100g 10g-----100g
xg-----200g
więc x=12g więc x=10g
Sumuję (12+10) oraz (200 +100)
22g----300g
xg-----100g
więc x=7,33g, czyli x=7,33%

Ad3. CH3COOH + NaOH-----CH3COONa + H2O
60g------40g (są to masy molowe kwasu i zasady)
xg------100g
więc x=150g CH3COOH

Ad.4 Wzór ogólny kwasu:CnH2n+1COOH=88
Podstawiam masy molowe pierwiastków, więc 12n+2n+1+12+16+16+1=88
14n+46=88
14n=88-46
n=3
Jest to C3H7COOH----kwas butanowy(masłowy)
CH3--CH2--CH2-COOH