Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-03T23:30:18+01:00
1. Prosta l ma równanie 2x-3y+1=0.prosta l przecina oś OY w punkcie o rzędnej....


2x-3y+1=0
-3y = -2x -1 /: (-3)
y = 2/3 x + 1/3

punkt przecięcia wykresu z osią y to (0, 1/3) więc rzędna to y=1/3

2. Punkt P=(-4,y) należy do prostej o równaniu y=-x+3.Rzędna punktu P jest równa....

y=-x+3 P =(-4,Y)
y=- (-4) +3
y = 4+3
y=7 i to jest twoja rzędna ;)
2 5 2