Jądro promieniotwórcze uległo trzem rozpadom alfa i jednemu rozpadowi beta. Ustal jakie jądro jest produktem tej serii rozpadów. Napisz równanie opisanych przemian jeżeli w wyniku tych przemian otrzymano bizmut 209. Bardzo proszę op pomoc. Nie rozumiem tego tematu w ogóle.

2

Odpowiedzi

2010-02-03T21:57:00+01:00
Zadanie rozwiążę od końca (masa izotopu/liczba atomowa):
213/85 At = 209/83 Bi + 4/2 He rozpad alfa
217/87 Fr = 213/85 At + 4/2 He rozpad alfa
221/89 Ac = 217/87 Fr + 4/2 He rozpad alfa
221/88 Ra = 221/89 Ac + 0/(-1) e(elektron) rozpad beta

Rozpad promieniotwórczy alfa polega na tym że powstaje jądro helu i izotop pierwiastka odpowiednio mniejszy (masa o 4 liczba atomowa o 2).

Rozpad beta polega na tym że powstaje elektron i pierwiastek odpowiednio mniejszy czyli ( masa się nie zmienia a liczba atomowa maleje o 1).

W twoim zadaniu pierwiastkiem którego szukasz jest izotop radu 221/88 Ra
2010-02-03T22:07:39+01:00

Jeśli mamy do czynienia z przemiana alfa to jadro "wypluwa" jadro Helu i liczba atomowa zmniejsza sie o 2 a liczba masowa zmniejsza sie o 4. jeśli mamy do czynienia z przemiana beta to jadro "wypluwa" elektron, który powstaje z rozpadu neuronu na proton i elektron. Stad suma protonów i neutronów sie nie zmienia (liczba masowa) a liczba protonów (liczba atomowa ta na dolw ) zwiększa sie o jeden. Po tych spekulacja ch doszłam do wnisku, ze rozpadowi uległo jadro radu Ra 221. Reakcje :
Ra (221 nalezy napisać po lewej stronie symbolu, na górze, a 88 po lewej na dole) czyli:1) Ra -->Rn(217 naa górze , na dole 86) 2) Rn--->Fr (217, na dole 87) + e (zero na górze po lewej, -1 na dole)
2)Fr (opisane jak wyżej)---> At (85 dól po lewej, 213 góra po lewej) + He (2 dół, 4 góra) 3) At (jak wyżej) ---> Bi (83 dół, 209 góra) + He (jak wyżej)

4 5 4