Przygotuj jak najbardziej czytelną, a równocześnie schematyczną instrukcję dla jednego z poniżej podanych problemów - pytań. swój krótki instruktaż zilustrować zrzutami ekranu (klawisz - Print screen). Aby zrobić zrzut aktywnego okna - wykorzystaj kombinacje klawiszy: alt + print screen.
Problemy do opisania:

1. Instalowanie nowej drukarki na komputerze
2. Doinstalowywanie nowych czcionek na komputerze
3. Zmiana układu klawiatury (np. na język niemiecki, lub rosyjski)
4. Korzystanie z pulpitu zdalnego
5. Nadawanie uprawnień do plików lub folderów

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T10:17:00+01:00
2) Doinstalowywanie nowych czcionek na komputerze
1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje w systemie Windows, na przykład program Microsoft Word lub program Microsoft Outlook®.
2. W Panelu sterowania kliknij ikonę Wygląd i kompozycje.
Uwaga Jeżeli używasz widoku klasycznego w Panelu sterowania lub korzystasz z systemu Microsoft Windows 2000, kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki, a następnie przejdź do punktu 4.

3. W okienku zadań w obszarze Zobacz też kliknij łącze Czcionki.
Uwaga Jeżeli zamiast okienka zadań jest widoczne drzewo folderów, kliknij na pasku narzędzi przycisk Foldery, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij łącze Czcionki.

4. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.
5. Z listy Dyski wybierz odpowiedni dysk.
6. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający czcionki, które chcesz dodać.
7. W obszarze Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.