Odpowiedzi

2010-02-04T14:05:56+01:00
PRZECIĄŻENIE zjawisko niedawno poznane związane z astronomią i grawitacją występuje podczas lotów kosmicznych sprawdza ono zdrowie człowieka na ziemii te zjawiska nie występują ponieważ te zjawiska występuja sztucznie . Stan ciała lub organizmu w którym to ciało lub organizm jest poddany działaniu zależnej od jego masy siły większej od siły ciężkości. Siłami zależnymi od masy są siłą bezwładności i siła przyciągania grawitacyjnego toteż przeciążeniu podlegają np. poruszające się z dużymi przyspiszeniami obiekty latające oraz ich pasazerwie . Przeciążenie mierzymy stosunkiem działającej na masę siły do siły ciężkości i wyraża sie je w jednostkach g.
NIEDOCIĄZENIE występuje wtedy gdy ciało porusza sie z przyspieszeniem o zwrocie zgodnym ze wzrotem natężenia pola grawitacyjnego. Stan w którym nacisz na ciało wywierany przez podłoże jest mniejszy od jego ciężaru.
NIEWAŻKOŚĆ stan w którym działające na układ siły zewnętrzne nie wywołująna wzajemnych cisnień części układu na siebie a wewnętrzne oddziaływania grawitacyjne sa pomijane. Wszczególności nieważkość występuje gdy na ciało działa siła grawitacji powoduje to że człowiek w stanie nieważkości odnosi wrazenie iż jego ciało traci cięzar choć jego masa nie ulega żadnym zmianom.
4 4 4