Odpowiedzi

2010-02-03T22:34:16+01:00
SO2+H2O-->H2SO3

SO3 + H2O --> H2SO4

CO2 + H2O-->H2CO3

N2O3 + H2O --> 2 HNO2

N2O5+H2O-->2HNO3

P2O5 + 3H2O-->2H3P04

B2O3 + H2O-->2H3BO3

H2+CL2--> 2HCl ( fluor, brom, jod analogicznie)

dysocjacja elektrolityczna to rozpad związku na jony pod wpływem wody.
np. H2SO4--> 2H+ + SO42- inne analogicznie
2010-02-03T22:37:21+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/55115-56-dysocjacja_jonowa

ni bende ci wszystkiego przepisywac z tamtąd ale tam masz główne imformacje;];]