Odpowiedzi

2010-02-04T01:07:08+01:00
Mam nadzieję, żę o to chodzi:
Kampinoski Park Narodowy
-łosie
-żwiry fluwialne
-wydmy
-brzoza czarna
Poleski Park Narodowy
-rośliny strefy atlantyckiej, gatunki roślinności północnej i południowej
-glony i porosty
-torfowiska
-różnorodność ryb, płazów i ptaków
-bory bagienne
Biebrzański Park Narodowy
-mokradła
-siedliska ptaków wodno-błotnych
-dolina rzeki Biebrzy
-liczne bezkręgowce
1 5 1