1.Wpisz obok zdania prawdziwego literę P , a obok fałszywego literę F.
a)Intensywność parowania spada wraz ze wzrostem temperatury powietrza ...
b)Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna ...
c)W wyniku kondensacji pary wodnej nisko przy gruncie powstają osady atmosferyczne ...
d)Opad atmosferyczny w postaci śniegu powstaje wówczas, gdy przy powierzchni ziemi panuje ujemna temperatura powietrza ...
2.Odpowiedz na pytania.
a)Podaj nazwę zjawiska atmosferycznego charakterystycznego dla chmur Kłębiasto-Deszczowych(Cumulonimbus).
b)Podkreśl oznaki zwiastujące nadejście tego zjawiska:
wzrost wilgotności powietrza, spadek prędkości wiatru, spadek wilgotności powietrza, wzrost prędkości wiatru.
c)Podaj trzy wskazówki, jakimi powinny kierować się osoby, które podczas tego zjawiska przebywają na wodzie lub na otwartym terenie.

Pliss pomóżcie mnie 3 tygodnie w szkole nie było z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

1.
a) intensywność parowania spada wraz ze wzrostem temperatury powietrza F
b) miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna P
c) w wyniku kondensacji pary wodnej nisko przy gruncie powstają osady atmosferyczne P
d) opady atmosferyczne w postaci śniegu
powstaje wówczas , gdy przy powierzchni Ziemi panuje ujemna temperatura powietrza F
2.
a) nadejście gwałtownej burzy
b)spadek wilgotności powietrza, wzrost prędkości wiatru
c)-powinni jak najszybciej szukać schronienia (na wodzie dopłynąć do brzegu a na lądzie kierować się na tereny zabudowane)
-nie chować się pod drzewo(na ladzie) nie zostawać na otwartej wodzie
-wyłaczyć wszystkie urządzenia elektroniczne (komórki laptopy )
57 4 57
w zadaniu 1 a) prawda,a w 2 b)wzrost wilgotności powietrza