Po równoległych torach poruszają się dwa pociągi - jeden z prędkością 50 km/h , a drugiz prędkością 60 km/h . Jaka jest wartość prędkości drugiego pociągu względem pierwszego , gdy pociągi poruszają się:
1)w tę samą stronę,
2) w przeciwne strony?

1

Odpowiedzi

2010-02-03T22:19:58+01:00
V1=50km/h
V2=60km/h

1) V2-V1

60km/h-50km/h = 10km/h

2) V1+V2

60km/h+50km/h= 110km/h
14 4 14