Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T10:25:23+01:00
Dane:
m (masa)- 15kg
a (przyspieszenie)- 3m/s²
F₁=36 N
F₂ = ?
Obliczamy Fw(siłę wypadkową) ze wzoru:
Fw = m × a
Fw = 15kg × 3m/s²
Fw = 45N
Do obliczenia wartości drugiej siły korzystamy ze wzoru:
F₂ = √Fw² - √F₁²
F₂ = √45 N² - √36 N² = √ 2025 - √1296 = √ 729 N²
F₂ = 27 N
Wartość drugiej siły wynosi 27 N