Nr
Zad. Zadanie Rozwiązania i odpowiedzi
1. a)Zapisz 2678 w systemie rzymskim

b)MDCCXXIV zapisz liczbami arabskimi

2. Oblicz:
a) (-4)2 –3


b) ( 2·23·24):(316:38)


a) [(x3y2)2: x3]2


3. Oblicz:
a) 3 -2


b) -|- -3 + 12 |
3. Oblicz pole trapezu, w którym wysokość i krótsza podstawa mają po cm, a dłuższa podstawa ma cm


4. Oblicz pole pierścienia kołowego utworzonego przez koła o średnicach 12cm i 8 cm.
5. Okrąg jest opisany na trójkącie równoboczny o boku równym 2 cm. Oblicz pole koła ograniczonego przez ten okrąg.. Wykonaj rysunek konstrukcyjnie.6. Oblicz sumę kątów wewnętrznych dziewięciokąta foremnego.


7. Uprość wyrażenia algebraiczne
b) -3(a-2ba) – a(6- 5b)


c) (5-2x)(5+2x) +(2x-5)28. Rozwiąż równania
d) 0,5x +3 = 7-1,5xe) = 3x -1,5


9. Na lekcji matematyki 3 uczniów źle rozwiązało zadanie, 9 uczniów rozwiązało zadanie z błędem rachunkowym, a 60% uczniów dobrze rozwiązało to zadanie. Ilu uczniów było w klasie


10. W liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest o 4 mniejsza od cyfry jedności. Jeśli przestawimy te cyfry , to otrzymamy liczbę o 36 większą. Znajdź tę liczbę.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T08:07:39+01:00
1. a)Zapisz 2678 w systemie rzymskim
2678 = MMDCLXXVIII
b)MDCCXXIV zapisz liczbami arabskimi
MDCCXXIV = 1724
. Oblicz:
a) (-4)² –3=16-3=13
b) ( 2·23·24):(316:38)=1104÷8,31=132,85

3. Oblicz:
a) 3 -2=1
b) -|- -3 + 12 |=-3-12=-15
7. Uprość wyrażenia algebraiczne
b) -3(a-2ba) – a(6- 5b)=-3a+6ba-6a+5ab=-9a+11ab
8. Rozwiąż równania
d) 0,5x +3 = 7-1,5x
0,5x+1,5x=7-3
2x=4/2
x=2
e) = 3x -1,5
Zad 10)
dane:
x-4 cyfra dziesiątek
x cyfra jedności
Rozwiązanie:
(x-4)*10 + x + 36 = 10x + x-4
10x - 40 + x +36 = 10x + x - 4
0 = 0
tylko 5 - chodzi o pary cyfr różniących się o 4:
15
26
2010-02-04T09:27:42+01:00
1. a) MMDCLXXVIII
b)MDCCXXIV = 1724
2. a) (-4)² –3=16-3=13
b) ( 2·23·24):(316:38)=1104÷8,31=132,85
3.a) 3 -2=1
b) -|- -3 + 12 |=-3-12=-15
7. b) -3(a-2ba) – a(6- 5b)=-3a+6ba-6a+5ab=-9a+11ab
c) (5-2x)(5+2x)+(2x-5)2=25+(2x-5)2= (27x-100)2
8.d) 0,5x +3 = 7-1,5x
0,5x+1,5x=7-3
2x=4/2
x=2
e) = 3x -1,5
10)dane:
x-4 cyfra dziesiątek
x cyfra jedności
Rozwiązanie:
(x-4)*10 + x + 36 = 10x + x-4
10x - 40 + x +36 = 10x + x - 4
0 = 0